ΔΙΟΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
Κατοικίες

Σταυρός, Θεσσαλονίκη 2008
Εμβαδό: 400μ2

Interior Designers:
Πέτρος Φραγκόπουλος 
Βλάχου Αργυρώ

Photos:
Σάκης Γιούμπασης